ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกส่งไปกับอีเมล (โดยปกติจะส่งไปยัง Contact Person จากแบรนด์ของคุณหรือ Implementation team ของโรงงาน) การพิมพ์รหัสผ่านจะต้องพิมพ์อย่างระมัดระวังให้ตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ หากคุณหาอีเมลที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่พบ หรือหากคุณลืมรหัสผ่านโปรดติดต่อเราโดยส่งข้อความ ที่นี่